logo

Poskytované služby     |     Ceník     |     Spotřebitelské informace

Dojde-li v souvislosti s právní službou advokáta ke sporu mezi advokátem a spotřebitelem, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Návrh na mimosoudní řešení sporu podle uvedeného zákona je spotřebitel oprávněn podat k České advokátní komoře (internetová stránka: www.cak.cz).
Philippi © 2006