logo

JUDr. Dalibor Vaigert, advokát

Absolvent brněnské Právnické fakulty MU v roce 1993, působí již od dob studií v advokacii.
Zpočátku coby praktikant, následně jako advokátní koncipient a od roku 1996 jako samostatný advokát.
Od roku 2001 pravidelný člen zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky na VUT fakultě podnikatelské, rozhodce Rozhodčího soudu při Komoditní burze Kladno.

Specializace: Fúze a akvizice, pohledávky, zakládání a transformace obchodních společností, aj.

Publikační činnost:
  • Příspěvky do periodik "Právní rozhledy" a "Bulletin advokacie", např. "Prokazování akcionářských práv na VH společnosti, která emitovala listinné akcie na majitele", "Zneužívání obchodní závislosti", "Právní úprava zvýšení základního jmění s.r.o. a a.s.", "Následky porušení předkupního práva při prodeji akcií na jméno", "Právní aspekty přeměny s.r.o. na a.s.", "Oznamovací povinnost a povinnost učinit veřejný návrh smlouvy o koupi akcií"
  • Pohledávky - Právní příručna věřitele, Computer Press, a.s., 2006.
WWW: www.lawservices.cz
E-mail: dalibor@lawservices.cz


Vaigert
JUDr. Dalibor Vaigert

Mgr. Ing. Eva Kratochvílová, advokátka

Absolventka brněnské Právnické fakulty a Ekonomické fakulty MU. Od dob studií působí v advokacii.

Specializace: Občanskoprávní a obchodněprávní závazkové vztahy, právo nemovitostí, pracovní právo, trestní právo, aj.

WWW: www.akhostinska.cz
E-mail: eva@akhostinska.czMgr. Pavol Riško, advokát

Absolvent Právnické fakulty UPJŠ v Košicích v roce 2001, působí již od dob studií v advokacii. Zpočátku coby praktikant v Advokátní kanceláři JUDr. Pavla Loduhy, následně jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři JUDr. Dalibora Vaigerta v Brně, a od počátku roku 2005 jako samostatný advokát.

Specializace: Občanskoprávní a obchodněprávní závazkové vztahy, právo nemovitostí, pracovní právo, ochrana spotřebitele, správní soudnictví, aj.

Publikační činnost:
  • K některým problémům české právní úpravy institutu promlčení obchodních závazků - komparativní pohled, Právní rozhledy, 2004, č. 24
  • Pohledávky - Právní příručna věřitele, Computer Press, a.s., 2006.
WWW: www.akrisko.cz
E-mail: risko@akrisko.cz


Risko
Mgr. Pavol Riško

Philippi © 2006