logo

Poskytované služby     |     Ceník     |     Spotřebitelské informace

  Prodej či koupě nemovitostí

 • Zastupování při jednání s realitními kancelářemi.
 • Příprava, konzultace a úprava zprostředkovatelských smluv realitních kanceláří.
 • Příprava, konzultace a úprava smluv realitních kanceláří o složení blokačních záloh (provizí).
 • Příprava, konzultace a úprava kupních i budoucích kupních smluv.
 • Příprava, konzultace a úprava smluv o převodu členství v družstvu i budoucích smluv o takovém převodu.
 • Konzultace a úprava úvěrových a hypotečních smluv.
 • Příprava, konzultace a úprava smluv o svěřenství finančních prostředků.
 • Svěřenecká úschova finančních prostředků.
 • Zastupování při vkladovém řízení u katastrálních úřadů.
 • Další úkony či jednání v souvislosti s prodejem či koupí nemovitostí a bydlení.
 • Občanské právo

 • Příprava, konzultace a úprava smluv a dohod.
 • Zastupování před soudy, rozhodci a státními orgány.
 • Vymáhání pohledávek.
 • Zajištění závazkových vztahů.
 • Ochrana dlužníků.
 • Ochrana spotřebitele.
 • Korporátní a živnostenské právo

 • Zakládání společností.
 • Zakládání živností a živnostenských oprávnění.
 • Zastupování v řízení před obchodním rejstříkem a živnostenským úřadem.
 • Převody obchodních podílů.
 • Zvyšování, snižování základního kapitálu.
 • Další úkony a jednání spojená s nakládáním obchodními společnostmi.
 • Příprava, konzultace a úprava obchodních smluv a dohod.
 • Vymáhání pohledávek.
 • Ochrana dlužníků.
 • Zajištění závazkových vztahů.
 • Registrace ochranných známek.
 • Registrace internetových domén.
 • Zastupování před soudy, rozhodci a státními orgány při řešení obchodněprávních sporů.

  Zastupování realitních kanceláří

  » Zde si můžete stáhnout podrobnější nabídku služeb, které poskytujeme a nabízíme realitním kancelářím.

 • Příprava zprostředkovatelských, blokačních a rezervačních smluv.
 • Účast na osobních jednání s kupujícími i prodávajícími pro nalezení vhodného způsobu řešení každé jednotlivé transakce.
 • Vytváření veškerých potřebných smluvních dokumentů "na míru" - kupní smlouvy, smlouvy o převodu členství na družsvu, smlouvy o smlouvách budoucích, nájemní smlouvy, atd.
 • Zajišťování depozitní úschovy finančních prostředků na speciálních advokátních svěřeneckých účtech a zajištění správy i výplaty těchto prostředků.
 • Zastupování při vkladovém řízení u katastrálních úřadů.
 • Školení realitních makléřů a jejich další odborné vzdělávání.
 • Zastupování realitních kanceláří při vymáhání pohledávek.
 • Další úkony či jednání v souvislosti se zprostředkováním prodeje či koupě nemovitostí.
 • Rodinné právo

 • Poradenství při řešení majetkových vztahů před uzavřením manželství.
 • Zastupování v řízení o rozvodu manželů.
 • Zastupování v řízení o rodičovské zodpovědnosti.
 • Příprava, konzultace a úprava dohod o rozdělení společného jmění manželů.
 • Zastupování v řízení o rozdělení společného jmění manželů.
 • Zastupování v řízení o výživném.
 • Poradenství při uzavírání registrovaného partnerství.
 • Autorské právo

 • Příprava, konzultace a úprava autorských smluv.
 • Příprava, konzultace a úprava licenčních smluv.
 • Ochrana a vymáhání práv autorů.


Philippi © 2006