logo

Poskytované služby     |     Ceník     |     Spotřebitelské informace

V rámci péče o klienty vždy vycházíme při stanovení ceny konkrétní právní služby především z dohody s klientem a ze snahy o nastavení ceny poskytované služby tak, aby tato odpovídala potřebám i zájmům klienta.

Není-li cena právní služby takto stanovena dohodou, řídí se advokátní odměna pravidly stanovenými vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.
Philippi © 2006